آبگرم شابيل

مجتمع آب درماني شابيل در 25 کیلومتری شهر لاهرود و در دامنه قله ساوالان و در مسير صعود به آن قرار دارد. شابيل دارای دماي 49 درجه سانتي گراد و دبي 5 ليتر در ثانيه می باشد. آب این چشمه در ردیف آب های معدنی اسید بیکربنات یا بیکربناته سدیک ق [...]

قوتورسويي

این آبگرم در 24 کیلومتری شهر لاهرود و در 49 کیلومتری مشکین شهر واقع شده است. آب قوتورسویی در رديف آبهاي معدني سولفاته كليسيك سدیک و گوگرد خيلي گرم است كه آثار اسيد سولفوريك آزاد دارد. آبگرم قوتورسویی به علت داشتن گوگرد خالص خاصیت درمانی [...]